รับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลกระดังงา

สำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา

ติดต่อ
ที่อยู่:
ถนนอัมพวา-บางนกแขวก
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
75120
ประเทศไทย
โทรศัพท์: 034 - 761-537
แฟกซ์: 034 - 761-537 แฟกซ์ต่อ 107
http://www.kdg.go.th , E-mail: kdg@kdg.go.th
ข้อมูล: ***หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา และติดต่อภายใน***-
034 - 761537 ต่อ
ห้องนายก 101
หน้าห้องนายก 102
ห้องรองฯ 1 103
ห้องรองฯ 2 104
ห้องปลัดฯ 105
ห้องประชาสัมพันธ์ 106
ห้องกองการศึกษา 106
ห้องแฟ็กซ์ 107
ห้องสำนักปลัด 108
ห้องงานพัสดุ 109
ห้องการเงิน/จัดเก็บ 110
ห้องกองช่าง/กองสาธารณะสุข 111


///**ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต**///

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง

2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลกระดังงา

http://www.kdg.go.th

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ 034 - 761537

4. ร้องเรียนทาง facebook

ชื่อเพจ เทศบาลตำบลกระดังงา

5.ร้องเรียนทาง E- mail
ชื่อ kdg@kdg.go.th

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537