พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanishขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

     ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) ให้กับเทศบาลตำบลกระดังงา ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562  โดยทุกท่านสามารถกรอกแบบสำรวจผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือได้ (โดยกดเข้าไปตามลิงค์ด้านล่าง หรือ ส่องคิวอาร์โค๊ด) เพื่อทาง เทศบาลตำบลกระดังงา จะนำผลการสำรวจที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการทำงานในหน่วยงานต่อไป
.
     #ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลากรอกแบบสำรวจในครั้งนี้
     #จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งขณะนี้เว็บไซต์ ITAS ของ ป.ป.ช. เปิดให้ดำเนินการกรอกแบบสำรวจได้ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562

     ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
     https://itas.nacc.go.th/go/eit/4ahqes

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นๆ ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

alt

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (10 หน้า 229 พระราชบัญญัติว่าดวยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf)10 หน้า 229 พระราชบัญญัติว่าดวยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf[ ]116 Kb
Download this file (11 หน้า 233 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผ)11 หน้า 233 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผ[ ]196 Kb
Download this file (12 หน้า 241 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534.pdf)12 หน้า 241 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534.pdf[ ]513 Kb
Download this file (13 หน้า 273 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.pdf)13 หน้า 273 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.pdf[ ]331 Kb
Download this file (14 หน้า 293 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539.pdf)14 หน้า 293 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539.pdf[ ]154 Kb
Download this file (15 หน้า 297 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.)15 หน้า 297 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.[ ]300 Kb
Download this file (2 หน้า 1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540.pdf)2 หน้า 1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540.pdf[ ]440 Kb
Download this file (3 หน้า 29 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496.pdf)3 หน้า 29 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496.pdf[ ]518 Kb
Download this file (4 หน้า 61 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf)4 หน้า 61 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf[ ]524 Kb
Download this file (5 หน้า 97 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542.pdf)5 หน้า 97 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542.pdf[ ]388 Kb
Download this file (6 หน้า 121 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ พ.ศ. 2528.pdf)6 หน้า 121 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ พ.ศ. 2528.pdf[ ]431 Kb
Download this file (7 หน้า 155 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท)7 หน้า 155 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท[ ]291 Kb
Download this file (8 หน้า 173 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf)8 หน้า 173 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf[ ]326 Kb
Download this file (9 หน้า 191 พระราชบัญญการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น.pdf)9 หน้า 191 พระราชบัญญการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น.pdf[ ]542 Kb
Download this file (พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 2545.pdf)พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 2545.pdf[ ]211 Kb
Download this file (พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542.pdf)พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542.pdf[ ]104 Kb
Download this file (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551.pdf)พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551.pdf[ ]403 Kb
Download this file (พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล 2542.pdf)พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล 2542.pdf[ ]200 Kb
Download this file (พรบ.สาธารณสุข 2535.pdf)พรบ.สาธารณสุข 2535.pdf[ ]199 Kb
Download this file (พรบ.เทศบาล 2496.pdf)พรบ.เทศบาล 2496.pdf[ ]179 Kb
Download this file (ราชกิจจานุเบกษา หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 2560.pdf)ราชกิจจานุเบกษา หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 2560.pdf[ ]45 Kb

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
ลงทะเบียนเข้าระบบสำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ ทต.กระดังงา ด้านใด

ดาวน์โหลดแนะนำ

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้57
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้322
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว180
mod_vvisit_counterเดือนนี้4028
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5346
mod_vvisit_counterทั้งหมด68116

เรามี: 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพี: 34.204.169.76
วันนี้: ส.ค. 23, 2019

QR Code
เทศบาลตำบลกระดังงา


ลิขสิทธิ์ 2556 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537