ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องโภชนาการ

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโภชนาการ

การทำไข่เค็มพอกใบเตย (ไข่ขจี)

ประวิติส่วนตัว นางอุบล  หอมวิเชียร ชื่อเล่น บล

เกิดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๖

จังหวัด ร้อยเอ็ด อายุ ๔๘ ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย

ศาสนา พุทธ

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที

จังหวัดสมุทรสงคราม

วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญาโภชนาการ ๖ ปี

ประวิติครอบครัวเป็นบุตรของ

นายมณฑา  ศิลาเหลืองและนางสาย  หอมวิเชียร

สมรสกับนายล่าภรัต  หอมวิเชียร มีบุตรจำนวน ๑ คน

ประวิติชีวิต มีความเชียวชาญภูมิปัญญาต้านโภชนาการ

การทำไข่เค็มพอกใบเตย (ไข่ขจี)

มีการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้

ให้แกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ชุมชนและบุคคลทั่วไป

  

  

  

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537