ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องอุตสหกรรมและหัตถกรรม

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอุตสหกรรมและหัตถกรรม

การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

ประวิติส่วนตัว นายธนิตพงษ์  พีรเจริญวงศ์ ชื่อเล่น เส่ย

เกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ อายุ ๖๐ ปี

จังหวัดสมุทรสงคราม เชื้อชาติ ไืทย สัญชาติ ไทย ศาสนาพุทธ

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที

จ้งหวัดสมุทรสงคราม

วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓

ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญาการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ๘ ปี

ประวัติครอบครัวเป็นบุตรของนายเต็งเอี่ยม  แซ่ฉั่ว

และนางเซี่ยมเอง  แซ่อึ่ง

ประวัติชีวิตและผลงานมีความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้านอุตสาหกรรม

และหัตถกรรม

มีการสร้างเครือข่ายและการเผยแพร่ความรู้ ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,รายการแม่โพสต์

เคเบิ้ลทีวีสมุทรสงคราม,นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

  

  

  

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537