โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลกระดังงา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยได้ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมชุมชน เพื่อให้ชุมชนเสนอโครงการ

เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ ครบทั้ง ๔ ชุมชน

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537