โครงส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลกระดังงา ได้จัดทำโครงการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมชุมชน

เพื่อให้ชุมชนเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ ครบทั้ง ๔ ชุมชน ประกอบด้วย

 

ชุมชนกระดังงาร่วมใจ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

 

ชุมชนเกาะแก้วพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

 

 

ชุมชนเกาะใหญ่ร่วมใจพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

 

 

ชุมชน ๗,๘,๙ ร่มไทรพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537