ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในปี ๖๕

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี ๖๕

Attachments:
Download this file (ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ65 001.jpg)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองบางน้อย(บริเวณวัดไทร)หมู่ท[ ]584 Kb
Download this file (ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ65 002.jpg)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อขจ้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชนที่กักตัวเ65 002.jpg[ ]673 Kb
Download this file (ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ65 003.jpg)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำยี่ห้อมิตซูบิชิหมายเล65 003.jpg[ ]702 Kb
Download this file (ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ65 004.jpg)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับรถบรรทุก65 004.jpg[ ]681 Kb
Download this file (ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ65 005.jpg)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายท่อเมนส่งน้ำประปาพร้อมติดตั้ง65 005.jpg[ ]654 Kb
Download this file (ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ65 006.jpg)ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับรถบรรทุก65 006.jpg[ ]713 Kb
Download this file (ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ65 007.jpg)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรวัดน้ำชนิด๓ใบพัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง65 007.jpg [ ]653 Kb
Download this file (ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ65 008.jpg)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับรถจักยาน65 008.jpg[ ]702 Kb
Download this file (ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ65 009.jpg)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเทศบาลตำบลกระดังงา65 009.jpg[ ]648 Kb
Download this file (ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ65 010.jpg)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร65 010.jpg[ ]671 Kb
Download this file (ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ65 011.jpg)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการกองช่าง-กองสาธารณ65 011.jpg[ ]671 Kb
Download this file (ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ65 012.jpg)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม65 012.jpg[ ]704 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537