การมีส่วนร่วมของผู้บริหารปี ๖๕

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุพรรณ  ลิ้มสัจจาพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา

เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ได้แจ้งมาตรการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร

เพื่อให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทุกคนทราบและถือปฏิบัติ

ตามหัวข้อ ดังนี้

๑. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต

๒. มาตราการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. มาตรการการรับสินบน การนำนโยบาย no gift policy

๔. กำหนดมาตรการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

๕.การจักทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537