โครงการช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตเทศบาลตำบลกระดังงาวันที่ ๐๖.๐๕.๖๔

โครงการช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา

 

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายราเมศ  เทียนทวีป อายุ ๖๘ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๒/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ จากกรณีบ้านเรือน ได้รับความเสียหายจากลมพายุ ในเวลา ๐๔.๓๐ น.

ของวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้ประสบวาตภัย

 

 

การดำเนินงาน

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537