รายงานสถิติผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสา่รของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสถิติผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537