ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๕)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลกระดังงาไม่มีเรื่องร้องเรียน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537