รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2565(รอบ6เดือน)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน(๑ ต.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๕)

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537