รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนปีงบประมาณ65(รอบ6เดือน)

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

ปีงบประมาณ๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

๑ ต.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๕

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537