รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน(1ต.ค.64-31มี.ค.65)

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ๖เดือน (๑ ต.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๕)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537