กิจกรรมจิตอาสาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลกระดังงาร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ

จัดกิจกรรมจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา

โดยได้ทำความสะอาดภายในเขตเทศบาล

และได้ทำการรื้อสายโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งาน

ภายในตลาดน้ำบางน้อย

  

  

  

  

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537