เทศบาลตำบลกระดังงาร่วมกับชุมชนทั้ง๔ชุมชนจัดงานแห่เทียนพรรษา12.07.65

เทศบาลตำบลกระดังงาร่วมกับชุมชนทั้ง ๔ ชุมชน

ภายในเขตอันได้แก่ ๑. ชุมชนกระดังงาร่วมใจ ๒. ชุมชนเกาะใหญ่ร่วมใจพัฒนา

๓. ชุมชนเกาะแก้วพัฒนา ๔. ชุมชน๗,๘,๙ ร่มไทรพัฒนา

ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

 

                                                                         วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

                                    วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

                                    วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

    

                                    วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   

                                    วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

     

    

                                    วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

     

     

     

                                    วัดบางคนทีนอก

     

     

      

                                    วัดเกาะใหญ่

     

     

     

                                     วัดเกาะแก้ว

     

     

     

                                      วัดไทร

     

     

     

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537