ข่าวประชาสัมพันธ์การโอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์การเงินโอนเงินช่วยเหลือพิเศษ

ผู้สูงอายุ

 

     ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อนุมัติการจัดสรรงบประมาณในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

     ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) คุณสมบัติเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ๑๐๐ - ๒๕๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา ๖ เดือน (คือเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕)

     กรมบัญชีกลางจะโอนเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับผู้สูงอายุเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพโดยตรง รอบแรกในวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๕ รวม ๔ เดือน (คือเดือนเมษายน - กรกฎาคม) รอบถัดไปในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเดือนสุดท้ายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

 

รายละเอียดการรับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ดังนี้

ช่วงอายุ ๖๐ - ๖๙ ปี

จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเดือนละ ๑๐๐ บาท

ช่วงอายุ ๗๐ - ๗๙ ปี

จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเดือนละ ๑๕๐ บาท

ช่วงอายุ ๘๐ - ๘๙ ปี

จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเดือนละ ๒๐๐ บาท

ช่วงอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป

จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเดือนละ ๒๕๐ บาท

 

     ซึ่งรอบแรกกรมบัญชีกลางได้โอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ เดือน (คือตั้งแต่เดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕)โดยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพโดยตรง

 

 

Attachments:
Download this file (S__132644867.jpg)S__132644867.jpg[ ]398 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537