การสภาเทศบาลตำบลกระดังงาสมัยที่๒ครั้งที่๑วันที่๓๐พฤภาคม๒๕๖๕

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ พฤภาคม ๒๕๖๕

  

  

  

  

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537