ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๓ ครั้งที่ ๑11.08.65

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลกระดังงาได้จัดการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑

  

  

  

     

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537