การรับมอบโล่ประกาศเกรียรติคุณ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลกระดังงา

ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

การบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537