การรับสมัครรสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาในวัำนที่ ๕- ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๕ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลกระดังงาได้เปิดรับสมัคร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาแทนตำแหน่งที่ว่าง

  

    

  

 

  

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537