วันรับหีบเลือกตั้ง08.10.65

วันรับหีบเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

  

  

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537