โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทั้ง๔ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกระดังงาและการประชาคม

เทศบาลตำบลกระดังงาได้จัดโครงการการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๔ ชุมชน

และการประชาชมทั้ง ๔ ชุมชนในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

                                                      

                                                         ชุมชน๗,๘,๙ร่มไทรพัฒนา

                        วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

   

   

   

 

                         ชุมชนกระดังงาร่วมใจ

                          วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537