แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุพ.ศ.66

ข้อที่ ๑๙

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประจำปี ๒๕๖๖

 

เนื่องจากเทศบาลตำบลกระดังงาไม่มีการจัดจ้าง

ที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

 

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537