รายงานผลการดำเนินการแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ2565

รายงานผลการดำเนินการ

แผนการป้องกันและปราบการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบเดือนต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

(รอบ๑๒เดือน)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537