ประมวลภาพประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ในเวลา 14.00 น. กิจการสภาเทศบาลตำบลกระดังงา ได้มีการกำหนดให้มีการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงา เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆ ผู้บริหาร และเรื่องอื่นๆ ของกิจการสภาเทศบาลตำบกลระดังงา

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537