ฐานข้อมูลรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ

รายงานฐานข้อมูลรับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ

ภายในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา

 

1.ผู้สูงอายุ

 

 

2.ผู้พิการ

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537