โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

                เทศบาลตำบลกระดังงา ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ขอเชิญช่วนผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้โอกาสคนพิการมีงานทำ มีรายได้ที่ยั่งยืน สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และยืนอยู่ในสังคมได้ อย่างมีศักดิ์ศรี

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537