การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ อำเภอบางคนที พร้อมเทศบาลตำบลกระดังงา ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้จำเป็นและเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ภายในเขตเทศบาล อันได้แก่ นางวันชนา เทิดวัฒนศักดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

***************************************

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537