โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักษาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระดังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

    เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลกระดังงา ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระดังงา ได้ร่วมจัดทำโครงการส่งเสริม ผู้สูงวัยใส่ใจรักษาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระดังงาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกระดังงา

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537