ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา
เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
*****************************

          ด้วยเทศบาลตำบลกระดังงา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ หมู่ที่ 9
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำการก่อสร้างอาคารพร้อมสระว่ายน้ำ ขนาดความกว้าง 19.5 เมตร ความยาว 32.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบเทศบาลตำบลกระดังงากำหนด ราคากลางของงานก่อสร้าง ในครังนี้ เป็นเงินทั้งสิน 3,550,000.- บาท
( -สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน- )
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537