ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

-------------------------------------------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลกระดังงา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป๊ ของเทศบาลตำบลกระดังงา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537