ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (บริเวณถนนข้างบ้านนางน้อย ยื้อเผ่าพันธ์) หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

alt

ประกาศเทศบาลตาบลกระดังงา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
********************************

                       ตามที่เทศบาลตำบลกระดังงา ได้มีโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (บริเวณถนนข้างบ้านนางน้อย ยื้อเผ่าพันธ์) หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งมีผู้เสนอราคา จานวน ๒ ราย นั น

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537