แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ  ผด.๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของเทศบาลตำบลกระดังงา  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537