กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

alt

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (10 หน้า 229 พระราชบัญญัติว่าดวยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf)10 หน้า 229 พระราชบัญญัติว่าดวยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf[ ]116 Kb
Download this file (11 หน้า 233 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผ)11 หน้า 233 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผ[ ]196 Kb
Download this file (12 หน้า 241 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534.pdf)12 หน้า 241 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534.pdf[ ]513 Kb
Download this file (13 หน้า 273 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.pdf)13 หน้า 273 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.pdf[ ]331 Kb
Download this file (14 หน้า 293 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539.pdf)14 หน้า 293 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539.pdf[ ]154 Kb
Download this file (15 หน้า 297 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.)15 หน้า 297 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.[ ]300 Kb
Download this file (2 หน้า 1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540.pdf)2 หน้า 1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540.pdf[ ]440 Kb
Download this file (3 หน้า 29 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496.pdf)3 หน้า 29 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496.pdf[ ]518 Kb
Download this file (4 หน้า 61 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf)4 หน้า 61 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf[ ]524 Kb
Download this file (5 หน้า 97 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542.pdf)5 หน้า 97 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542.pdf[ ]388 Kb
Download this file (6 หน้า 121 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ พ.ศ. 2528.pdf)6 หน้า 121 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ พ.ศ. 2528.pdf[ ]431 Kb
Download this file (7 หน้า 155 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท)7 หน้า 155 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท[ ]291 Kb
Download this file (8 หน้า 173 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf)8 หน้า 173 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf[ ]326 Kb
Download this file (9 หน้า 191 พระราชบัญญการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น.pdf)9 หน้า 191 พระราชบัญญการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น.pdf[ ]542 Kb
Download this file (พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 2545.pdf)พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 2545.pdf[ ]211 Kb
Download this file (พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542.pdf)พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542.pdf[ ]104 Kb
Download this file (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551.pdf)พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551.pdf[ ]403 Kb
Download this file (พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล 2542.pdf)พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล 2542.pdf[ ]200 Kb
Download this file (พรบ.สาธารณสุข 2535.pdf)พรบ.สาธารณสุข 2535.pdf[ ]199 Kb
Download this file (พรบ.เทศบาล 2496.pdf)พรบ.เทศบาล 2496.pdf[ ]179 Kb
Download this file (ราชกิจจานุเบกษา หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 2560.pdf)ราชกิจจานุเบกษา หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 2560.pdf[ ]45 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้78
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้106
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้512
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว476
mod_vvisit_counterเดือนนี้988
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว0
mod_vvisit_counterทั้งหมด988

We have: 24 guests online
IP: 34.239.176.54
วันนี้: มิ.ย. 17, 2024QR Code
ทต.กระดังงา
ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537