สภาพทางสังคม เทศบาลตำบลกระดังงา

ชุมชน
     ปัจจุบันได้แบ่งเป็นชุมชน โดยจัดตั้งเป็นชุมชนได้ทั้งหมด 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนกระดังงาร่วมใจ ชุมชนเกาะใหญ่ร่วมใจพัฒนา ชุมชนเกาะแก้วพัฒนา และชุมชน 7,8,9 ร่มไทรพัฒนา มีครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 768 ครัวเรือน และมีจำนวนประชากรในเขตเทศบาลรวม 2,250 คน


ศาสนา
       ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัดไทย จำนวน 4 วัด คือ วัดไทร , วัดเกาะแก้ว , วัดเกาะใหญ่ , วัดบางคนทีนอก
       ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลไม่มีโบสถ์คริสต์


วัฒนธรรม
       ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
            ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประมาณเดือนมกราคม
               กิจกรรมสังเขป  ทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา
            ประเพณีวันสงกรานต์  ประมาณเดือนเมษายน
               กิจกรรมสังเขป  สรงน้ำพระ พิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ทำบุญตักบาตร และกีฬาพื้นบ้าน
            ประเพณีวันวิสาขบูชา  ประมาณเดือนพฤษภาคม
               กิจกรรมสังเขป  ทำบุญตักบาตร  เวียนเทียน  ฟังเทศน์
            ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประมาณเดือนกรกฏาคม
               กิจกรรมสังเขป  จัดขบวนแห่เทียนพรรษา
            ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายน
               กิจกรรมสังเขป  จัดงานลอยกระทงตามแม่น้ำ ประกวดกระทงและนางนพมาศ กีฬาพื้นบ้าน


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537