บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

alt
นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลกระดังงาalt

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

 

1.นางรุ่งรักษ์  สุวรรณกิตติกุล หัวหน้าสำนักปลัด
2.นางสาวเพ็ญนภาƒ‚ วงศ์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.นายสุรศักดิ์  วิจิตรโชติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
4.จ่าสิบเอกณัฐปภัสร์  คงรักษา เจ้าพนักงานทะเบียน ชง.
5.นางสาวศิริวรรณƒ  กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
6.นายวิทยา  แสงสลับ เจ้าพนักงานธุรการ ปง.
7.นางสาวจงกลƒ‚‚  คนประเสริฐ พนักงานพิมพ์ดีด
8.นางพวงเพชร  เพชรฉวี พนักงานพิมพ์ดีด
9.นางสาวอุบลรัตน์  จิตต์สมุทร คนงานประชาสัมพันธ์
10.นายพงศ์สรรค์ƒ‚  สัตยสมบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง)
11.นายรุ่งสวรรค์  พ่วงบัลลังก์ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
12. นายทวนƒ  กลั่นกลิ่นหอม พนักงานขับรถยนต์
13. นายณัฐพลƒ‚‚  สุขเจริญ พนักงานขับรถยนต์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537