บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลกระดังงา


 

alt


บุคลากรกองคลัง
1. นางสาวลักษณพันธ์ุ  ยุทธ์ธนพิชิต ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางสาวสุหยิน  ศรีพุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3. นางสาววราภรณ์ ศรีวงษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
4. นางสาวมนิสา  คงรอด เจ้าพนักงานพัสดุ ปง.
5. นางสาววรรษา  หงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
6. นางสาวนภัทร  ศรีราษฎร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
7. นางสุกัญญา ดำอุไร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
8. นางศศิมา  โคมขุนทด เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
9. นางประสานสุข  อัมพรพรรณวัต พนักงานเก็บเงินประปา
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537