บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลกระดังงา

 

alt

นางสาวลักษณพันธ์ุ ยุทธ์ธนพิชิต
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานสภา
นางสาวสุหยิน ศรีพุ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
alt
นางสาววราภรณ์ ศรีวงษา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ประธานสภา
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววรรษา หงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
alt
จ.ส.อ.สมกริช สุรสีห์เรืองชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวไพลิน เดือนเพ็ง
พนักงานจ้าง
alt
นางสาวนภัทร ศรีราษฎร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายธภัทร จันทร์จำรัส
พนักงานจ้าง
alt
นางสุกัญญา ดำอุไร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

-ว่าง-
พนักงานจ้าง
ประธานสภา
-ว่าง-
พนักงานจ้าง
ประธานสภา
-ว่าง-
พนักงานจ้าง

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537