บุคลากรกองช่าง เทศบาลตำบลกระดังงา
นางสาวศิราณี เอี่ยมเคลือบ
ผู้อำนวยการกองช่าง


alt
นายณัฏฐวีย์ เขมจิราภรณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
alt
นายอานนท์ รักแคว้น
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
alt
นางสุดารัตน์ พึ่งบาง
เจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายธวัช หัตถกรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
alt
นายสมชัย คงเจริญวุฒฒิชัย
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
alt
นายอุดมศักดิ์ อินทร์น้อย
คนงานทั่วไป
alt
นายนวชล เชิญชู
พนักงานจ้าง
alt
นายอุทัยวุฒิ อินทร์น้อย
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 

นายสุจน์ ชูโอภาศ
พนักงานจ้าง
ประธานสภา
-ว่าง-
พนักงานจ้าง
 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537