บุคลากรกองช่าง เทศบาลตำบลกระดังงา

 

alt


1.  -ว่าง- ผู้อำนวยการกองช่าง
2.นายณัฏฐวีย์  เขมจิราภรณ์ นางช่างโยธา ชง.(รักษาการ ผอ.กองช่าง)
3.นายอานนท์  รักแคว้น นายช่างโยธา ปง.
4.-ว่าง- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
5.นางสุดารัตน์  พึ่งบาง เจ้าพนักงานธุรการ
6.นายธวัช  หัตถกรรม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
7.นายธนดล  สฤตเนตร์ คนงานทั่วไป
8.นายสมชัย  คงเจริญวุฒฒิชัย พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
9.นายอุดมศักดิ์  อินทร์น้อย คนงานทั่วไป


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537