บุคลากรกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลกระดังงา

 

 

alt

นายสุรศักดิ์ วิจิตรโชติ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)ประธานสภา
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

alt
นายวัฒนา เรืองโรจน์
พนักงานขับรถขยะ
alt
นายอานันต์ สังขนารอด
คนงานทั่วไป
alt
นายธนภัทร ยื้อเผ่าพันธุ์
คนงานทั่วไป
alt
นางอุบลวรรณ สฤตเนตร์
คนงานทั่วไป
alt
นางสาววัชรี ศุภรสหัสรังสี
คนงานทั่วไป
 
ประธานสภา
-ว่าง-
พนักงานจ้าง

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537