บุคลากรกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลกระดังงา

 

alt


  1. นายวรดร  ยวียส ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  2.จ่าโทภัคพศ กล่ำกลิ่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  3. นายวัฒนา  เรืองโรจน์ พนักงานขับรถขยะ
  4. นายอานันต์  สังขนารอด คนงานทั่วไป
  5. นายธนภัทร ยื้อเผ่าพันธุ์ คนงานทั่วไป
  6. นายไพฑูรย์  จุงใจ คนงานทั่วไป
  7. นายกฤษพงษ์  โดมขุนทด คนงานทั่วไป
  8. นางอุบลวรรณ  สฤตเนตร์ คนงานทั่วไป
  9. นางสาววัชรี  ศุภรสหัสรังสี คนงานทั่วไป
10. นายสันติ  เหลืองสะอาด คนงานทั่วไป

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537