บุคลากรกองการศึกษา เทศบาลตำบลกระดังงา


alt

บุคลากรกองการศึกษา

1.นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์
 
ปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา
(รักษาการกองการศึกษา)
2. นางไพเรา  สุดสงวน ครูผู้ดูแลเด็ก
3. นางปาริชาติ  เจริญสุข ผู้ดูแลเด็ก
4. นางเกตุแก้ว  อารีพันธุ์ ผู้ดูแลเด็ก
5. นายนรภัค แสงเดือน ผู้ดูแลเด็ก
6. นางอุษา งามชื่น คนงานทั่วไป 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537