บุคลากรกองการศึกษา เทศบาลตำบลกระดังงา


alt

นางชุลีพร บุญเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)alt
นางไพเราะ สุดสงวน
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)

alt
นางปาริชาติ เจริญสุข
ผู้ดูแลเด็ก
alt
นางเกตุแก้ว อารีพันธุ์
ผู้ดูแลเด็ก
alt
นายนรภัค แสงเดือน
ผู้ดูแลเด็ก
alt
นางอุษา งามชื่น
พนักงานจ้าง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537