ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
********************************

     ตามที่เทศบาลตำบลกระดังงา ได้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทแน็บ คอมพิวเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๙๓.๑๐.-บาท (-สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทสิบ
สตางค์-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]93 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish

 

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537