สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา

alt


 

alt

 1.  นายชัชวาลย์  ศรีวงษา ประธานสภาเทศบาลตำบลกระดังงา
 2.  นางสมบุญ  อารีพันธุ์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลกระดังงา
 3.  นายปฐม  พันธุ์สมุทร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา
 4.  นายสุพัตร  เอี่ยมอำไพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา
 5.  นายสมพงษ์  ศรีฤทธิเดช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา
 6.  นายสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา
 7.  นายเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา
 8.  นายณรงค์ศักดิ์  พรเจริญโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา
 9.  นายสราวุธ  อุทัยรัตนกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา
10. นายประวิทย์  ลิมปนิลชาติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา
11. นายวรุณ  บุญมีสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา (เสียชีวิต)
12. นายธวัชชัย  พิเสฐฎศลาศัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537