ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา

เรื่อง  การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี ๒๕๖๑

**************************

ด้วยเทศบาลตำบลกระดังงา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรประชาชนและประชาชนทั่วไป จะได้ทราบถึงผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลกระดังงา

เทศบาลตำบลกระดังงา  จึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537