การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

alt

เทศบาลตำบลกระดังงา ได้ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยได้ดำเนินการในรูปแบบของ กิจกรรม/โครงการ ตลอดทั้งการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดังนี้

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537