รายงานสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

alt

รายงานสถานะการเงิน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (1.หนังสือส่งงบการเงิน.pdf)1.หนังสือส่งงบการเงิน.pdf[ ]304 Kb
Download this file (10.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf)10.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf[ ]487 Kb
Download this file (11.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf)11.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf[ ]440 Kb
Download this file (12.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf)12.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf[ ]277 Kb
Download this file (13.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf)13.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf[ ]358 Kb
Download this file (14.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf)14.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf[ ]354 Kb
Download this file (15.งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ.pdf)15.งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ.pdf[ ]530 Kb
Download this file (17.ประกาศงบการเงินสิ้นปี.pdf)17.ประกาศงบการเงินสิ้นปี.pdf[ ]331 Kb
Download this file (2.หนังสือส่งงบการเงิน.pdf)2.หนังสือส่งงบการเงิน.pdf[ ]300 Kb
Download this file (3.หนังสือส่งงบการเงิน.pdf)3.หนังสือส่งงบการเงิน.pdf[ ]306 Kb
Download this file (4.งบแสดงฐานทางการเงิน ปี 2561.pdf)4.งบแสดงฐานทางการเงิน ปี 2561.pdf[ ]303 Kb
Download this file (5.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf)5.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf[ ]356 Kb
Download this file (6.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf)6.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf[ ]348 Kb
Download this file (7.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf)7.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf[ ]476 Kb
Download this file (8.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf)8.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf[ ]544 Kb
Download this file (9.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf)9.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf[ ]286 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537