ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

alt

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระดังงา

 เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงา  สมัยสามัญ สมัยที่สาม

 ครั้งที่หนึ่ง  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑

 ……………………………………….

 

                  ตามที่   สภาเทศบาลตำบลกระดังงา   ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่   ๒๐  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๑   ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงา  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เป็นต้นไป   มีกำหนด  ๓๐  วัน  นั้น

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537