ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา

เรื่อง  ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

*****************************

ด้วยเทศบาลตำบลกระดังงา จะดำเนินการโครงการตามมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โอนครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ (หลังสำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา) หมู่ที่ ๙  ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๘๐๐,000.00 บาท

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537