เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม๖๓

alt

เทศบาลตำบลกระดังงา ได้ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วย

งาน โดยได้ดำเนินการในรูปแบบของ กิจกรรม/โครงการ

Attachments:
Download this file (33 001.jpg)33 001.jpg[ ]226 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537