ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงานจัดซื้อจัดจ้างปี ๖๓

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานเทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ ๙ ตำบล

กระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537